VERSUS
výstava fotografií, kavárna Alibi

Jan Schneedorfer (*1974)
Jan se ve své tvorbě zaměřuje zejména na fotografování architektury, městských a průmyslových zón a industriálu vůbec. Snad proto je výstava „Versus“ určitým překvapením, neboť je zde Jan zastoupen fotografiemi bavorské a krkonošské krajiny. Bavorská série zachycuje končící zimu a pomalý nástup jarního období, kdežto snímky z Krkonoš naopak byly pořízeny na podzim, těsně před příchodem zimy. I když na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o témata nesourodá, celá série tvoří ucelný obraz smutné krajiny, kde jedno období končí a další začíná.

Více informací o Janu Schneedorferovi se dozvíte na jeho stránkách.


Martin Bílek (*1974)
Martinovo fotografické „rozpoložení“ je velmi ovlivněno hudbou... výsledné dílo potom nabízí různorodé výlety:
ambient > zasněné krajiny, atmosférické jevy; deep space ambient > Měsíc, hvězdná klenba; AI > repetativní motivy čehokoliv; pop > pokud zaslechne opravdu lidský nedeformovaný hlas, dostane chuť na portrét či akt (zvířátka nevyjímaje); ELE (ebm) > realisticky vykresluje pochmurnější „zákoutí“ současného světa - industriál.

Uvidíte, co vše může být „Versus“ Janova krajina...

Více informací o dosavadním díle Martina Bílka naleznete na jeho strankach.
Výstava probíhá od 2. do 31. ledna 2005 v dejvické kavárně Alibi, Svatovítská 6, Praha 6 - kousek od stanice metra Dejvická. Provozní doba: pondělí - neděle 12:00 - 24:00 hod. Další informace o kavárně Alibi získáte na stránkách www.alibi.cz.